bg_BGen_US

Производство на колбаси ЕКО МЕС ЕООД

Нашата цел е да съхраним традиционния вкус на предлаганите продукти, като предлагаме на нашите клиенти постоянно високо качество. Всички производствени процеси се извършват с най – модерно оборудване при постоянен технологичен контрол.

Традиция

Избирам българското

Качество

Месопреработвателното предприятие „ЕКО МЕС“ ЕООД е разположено в живописните хълмове на Средна гора в село Величково. Тук в земята на одрисите, на един от най – древните римски пътища Виа Диагоналис, ние произвеждаме нашите продукти по стари български рецепти.

Ние контролираме всички критични точки на производствения процес от влагането на суровините, хигиената, условията на труд, транспорта и доставянето на продукцията до крайния клиент. Във фирмата е въведена системата за контрол на качеството и безопасността на продукцията- IFS Food v.7 October 2020.

Фирма „ЕКО МЕС“ ЕООД стартира своята дейност през 1998 година. Постепенно успяхме да спечелим доверието на нашите клиенти, и през 2007 г., за да можем да задоволим нарасналото търсене на нашата продукция, ние открихме нова фабрика, съобразена с всички европейски норми и изисквания. През 2008 г. продължихме строителството и в към настоящият момент нашето месопреработвателно предприятие е разположено върху площ от 30 декара, а производствените и административните сгради заемат 15 000 кв.м РЗП. Наличието на достатъчен брой сушилни позволява на нашето предприятие да се специализира в производството на трайни варено- пушени колбаси и сурово-сушени колбаси. Капацитетът на фабриката е 50 тона дневно производство на трайни колбаси и сурово-сушени деликатеси.

Нашето производство включва богата гама трайни варено – пушени и сурово – сушени колбаси и деликатеси с търговската марка“ЕКО МЕС“ и деликатесна серия „ЛИА“. Към настоящият момент продуктовата гама на фирмата включва над 250 продукта. Наличието на достатъчно производствена площ и сушилни ни позволява да поддържаме нужните количества от предлаганите продукти и да успяваме да задоволим търсенето на своите клиенти.

Според пазарно проучване на GfK – Институт за маркетингови изследвания, публикувано в Регал- Издание за бизнеса с бързооборотни стоки, „Еко Мес“ е лидер в сегмента на шпековите салами и по-специално „Бургас.

В гамата на сурово-сушените колбаси, и по-специално Луканковият колбас „Еко Мес“ е отново лидер в сегмента с 28,6% дял в количество и 29.3% дял в стойност.

„ЕКО МЕС“ ЕООД е лицензирана за търговия на пазарите от ЕС.

За производството на нашите продукти използваме най-модерни машини, съоръжения и технологии на водещи европейски фирми.

Във фирма „ЕКО МЕС“ ЕООД работи екип от 300 квалифицирани специалисти, повечето, от които са млади хора, които имат отлична квалификация и желание за професионално развитие.

Фирмата разполага със собствен хладилен транспорт, с който извършваме доставка на продукцията до нашите клиенти. Имаме добре разработена дистрибуторска мрежа, която покрива цялата териотория на Република България.

Новини

„ЕКО МЕС“ ЕООД
„ЕКО МЕС“ ЕООД

Фирма „ЕКО МЕС“ ЕООД бе одобрена за финансиране по програма за развитие на селските райони 2014-2020 ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ- ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  Име на проекта: Технологична модернизация и автоматизация на производствотоБенефициент: ЕКО МЕС ЕООДМярка: Целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро по подмярка 4.2 „Инвестиции в

Серия “FIT MEAT“
Серия “FIT MEAT“

Новата ни серия “FIT MEAT“ е създадена, за да отговори на високите изисквания на потребителите към храните,които ежедневно избират за своята трапеза. Серията е “CLEAN LABEL“ и също така  е в съответствие със световните тенденции за водене на здравословен и пълноценен начин на живот и намаляването на изкуствените добавки в ежедневния прием на храни. Продуктите

Серия „ДОМАШНИ“
Серия  „ДОМАШНИ“

Домашната серия е произведена само от охладени български меса, за направата на която са вложени естествени подправки. Продуктите от тази серия допълват портфолиото на фирма ‘ЕКО МЕС’ ЕООД и предлагат различни висококачествени деликатеси. От тази серия Домашна луканка печели на международното изложение „Месомания“ :  ЗЛАТЕН МЕДАЛ през 2018 г,  Домашен бабек печели ЗЛАТЕН МЕДАЛ през