bg_BGen_US

Производство на колбаси ЕКО МЕС ЕООД

Нашата цел е да съхраним традиционния вкус на предлаганите продукти, като предлагаме на нашите клиенти постоянно високо качество. Всички производствени процеси се извършват с най – модерно оборудване при постоянен технологичен контрол.

Традиция

Избирам българското

Качество

Месопреработвателното предприятие „ЕКО МЕС“ ЕООД е разположено в живописните хълмове на Средна гора в село Величково. Тук в земята на одрисите, на един от най – древните римски пътища Виа Диагоналис, ние произвеждаме нашите продукти по стари български рецепти.

Ние контролираме всички критични точки на производствения процес от влагането на суровините, хигиената, условията на труд, транспорта и доставянето на продукцията до крайния клиент. Във фирмата е въведена системата за контрол на качеството и безопасността на продукцията- IFS Food v.7 October 2020.

Фирма „ЕКО МЕС“ ЕООД стартира своята дейност през 1998 година. Постепенно успяхме да спечелим доверието на нашите клиенти, и през 2007 г., за да можем да задоволим нарасналото търсене на нашата продукция, ние открихме нова фабрика, съобразена с всички европейски норми и изисквания. През 2008 г. продължихме строителството и в към настоящият момент нашето месопреработвателно предприятие е разположено върху площ от 30 декара, а производствените и административните сгради заемат 15 000 кв.м РЗП. Наличието на достатъчен брой сушилни позволява на нашето предприятие да се специализира в производството на трайни варено- пушени колбаси и сурово-сушени колбаси. Капацитетът на фабриката е 50 тона дневно производство на трайни колбаси и сурово-сушени деликатеси.

Нашето производство включва богата гама трайни варено – пушени и сурово – сушени колбаси и деликатеси с търговската марка“ЕКО МЕС“ и деликатесна серия „ЛИА“. Към настоящият момент продуктовата гама на фирмата включва над 250 продукта. Наличието на достатъчно производствена площ и сушилни ни позволява да поддържаме нужните количества от предлаганите продукти и да успяваме да задоволим търсенето на своите клиенти.

Според пазарно проучване на GfK – Институт за маркетингови изследвания, публикувано в Регал- Издание за бизнеса с бързооборотни стоки, „Еко Мес“ е лидер в сегмента на шпековите салами и по-специално „Бургас.

В гамата на сурово-сушените колбаси, и по-специално Луканковият колбас „Еко Мес“ е отново лидер в сегмента с 28,6% дял в количество и 29.3% дял в стойност.

„ЕКО МЕС“ ЕООД е лицензирана за търговия на пазарите от ЕС.

За производството на нашите продукти използваме най-модерни машини, съоръжения и технологии на водещи европейски фирми.

Във фирма „ЕКО МЕС“ ЕООД работи екип от 300 квалифицирани специалисти, повечето, от които са млади хора, които имат отлична квалификация и желание за професионално развитие.

Фирмата разполага със собствен хладилен транспорт, с който извършваме доставка на продукцията до нашите клиенти. Имаме добре разработена дистрибуторска мрежа, която покрива цялата териотория на Република България.

Новини

„ЕКО МЕС“ ЕООД
„ЕКО МЕС“ ЕООД

Име на проекта: Инвестиции в разширяване и автоматизация на производствените процеси в предприятие ЕКО МЕС ЕООД Бенефициент: ЕКО МЕС ЕООД Мярка: Подмярка 4.2 „Инвестиции в препработка /маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Цел на проекта: Модернизация и автоматизация на

„ЕКО МЕС“ ЕООД
„ЕКО МЕС“ ЕООД

Фирма „ЕКО МЕС“ ЕООД бе одобрена за финансиране по програма за развитие на селските райони 2014-2020 ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ- ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  Име на проекта: Технологична модернизация и автоматизация на производствотоБенефициент: ЕКО МЕС ЕООДМярка: Целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро по подмярка 4.2 „Инвестиции в

Серия “FIT MEAT“
Серия “FIT MEAT“

Новата ни серия “FIT MEAT“ е създадена, за да отговори на високите изисквания на потребителите към храните,които ежедневно избират за своята трапеза. Серията е “CLEAN LABEL“ и също така  е в съответствие със световните тенденции за водене на здравословен и пълноценен начин на живот и намаляването на изкуствените добавки в ежедневния прием на храни. Продуктите