bg_BGen_US
  • с. Величково – 4413, област Пазарджик
  • +3593519 22 60
  • office@ecomes.eu

Отдели

Търговски отдел

+359878886363   +359878361015
+359878982155
+35935192260

Счетоводен отдел

+359878361153
+359879228450

Отдел Външна търговия

+359878388338
+359878366336

с. Величково

обл. Пазарджик

тел.: +3593519/ 22 60

office@ecomes.eu