bg_BGus
  • с. Величково – 4413, област Пазарджик
  • +3593519 22 60, +3593519 22 66
  • office@ecomes.eu

Отдели

+359878886363
+359878361015
+359878982155
+35935192260

Търговски отдел

+359878361153
+359879228450

Счетоводен отдел

+359878388338
+359878366336

Отдел Външна търговия

с. Величково

обл. Пазарджик

тел.: +3593519/ 22 60, +3593519/ 22 61, +3593519/ 22 62

факс: +3593519/ 22 66

office@ecomes.eu

Този пост е наличен също в English.